Subprogramul National de Fertilizare in Vitro

Subprogramul National de Fertilizare in Vitro

Columna Medical justify (SC Life Line-Medical justify SRL) a fost inclusa in acest program, asadar pacientii care indeplinesc conditiile de eligibilitate asa cum au fost ele detaliate in OMS 377/2017 impreuna cu anexele acestuia, pot alege clinica noastra in vederea efectuarii procedurii de fertilizare in vitro.

DE CE SA ALEGETI COLUMNA MEDICAL CENTER

– Avem cea mai mare echipa de specialisti in reproducere umana asistata din Romania: 15 specialisti;

– Pionieri in domeniul reproducerii umane asistate in Romania – prima sarcina obtinuta de specialistii Columna a fost in anul 1998;

– Specialistii din echipa Columna Medical justify au o experienta vasta in domeniul reproducerii umane asistate: peste 120 de ani de experienta insumati;

– 3 embriologi seniori din Romania se afla in cadrul Columna Medical justify, 2 embriologi seniori (dr. Diana Cocei si dna . Monica Dascalescu) fiind chiar primele 2 persoane din Romania care au obtinut aceasta titulatura;

– Laborator FIV performant, dotat in conformitate cu cele mai inalte standarde in domeniu, monitorizat 24/7;

– Rata de succes la nivelul clinicilor europene de renume;

– Tratament individualizat si personalizat fiecarui cuplu in parte, abordare pluridisciplinara;

– FIV fara riscuri: niciun caz de OHSS sever (ovarian hyperstimulation syndrome) in ultimii ani;

– Specialisti de prestigiu din domenii conexe precum: endocrinologie, hematologie, cardiologie, urologie, diabet, nutritie si boli metabolice, medicina interna, neurologie, psihologie, dermatovenerologie, boli infectioase.

REZULTATE SUBPROGRAM FIV-ET 2016

– Proceduri de FIV realizate: 70
– Sarcini confirmate ecografic: 38
– Rata de success: 54,3%
– Copii nascuti: 39

BENEFICIARI AI SUBPROGRAMULUI

Cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 1 an de activitate sexuala neprotejata sau carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

  1. cupluri infertile care au indicatie pentru efectuarea procedurii FIV/ET
  2. membrii cuplului au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
  4. varsta femeii cuprinsa intre 24 si 40 de ani;
  5. indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25;
  6. rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

PROCEDURA DE INCLUDERE IN SUBPROGRAM A BENEFICIARILOR ELIGIBILI

Cuplul depune dosarul la sediul SC Life Line Medical justify SRL (Columna Medical justify)

In momentul depunerii dosarului, persoana care il preia verifica existenta tuturor documentelor necesare si valabilitatea acestora conform prevederilor OMS 386/31.03.2015. Nu se preiau decat dosarele complete, care contin toate documentele necesare in termen de valabilitate.

Dosarul se inregistreaza intr-un registru special in ordine cronologica, iar pacientului i se elibereaza o adeverinta din care reiese data depunerii si numarul de ordine al dosarului depus.

Dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre comisia special desemnata a Columna Medical justify care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.

Comisia aproba dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitarile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare

Rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta. Rezultatele evaluarii pot fi:

 dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;

dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitara instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;

dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii

In situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea

DOCUMENTELE NECESARE LA DOSAR:

1.1. cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET (disponibila aici) semnata de membrii cuplului care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:

1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, data emiterii acestuia si unitatea emitenta;

1.1.2. adresa de domiciliu;

1.1.3. numarul de telefon mobil;

1.1.4. adresa de corespondenta;

1.2. copii dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverinte eliberate de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care sa probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii – document emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigatii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicatiei terapeutice si riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexa la normele tehnice, care face parte integranta din aceasta;

1.6. un document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexa, eliberat de un medic specialist in obstetrica-115ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical, emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;

1.7. declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantii au depus un singur dosar la sediul unei singure unitati sanitare care deruleaza subprogramul FIV/ET si ca nu au mai beneficiat in trecut de o alta procedura finantata din bugetul Ministerului Sanatatii; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea „Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete.
1.8. opis al documentelor dosarului (disponibil aici);

INDICATII PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII FIV/ET IN CAZURI AUTOLOGE CU EXCLUDEREA DONARII DE OVOCITE

  1. Absenta sau obstructia trompelor uterine bilateral;
  2. Patologie masculina severa – sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresiva sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normala;
  3. Infertilitate de orice alta etiologie, inclusiv cea de cauza neidentificata, daca tratamentele conventionale nu au dat rezultat (esecul obtinerii sarcinii dupa minim 3 cicluri de stimulare ovariana cu inseminare intrauterina);
  4. Endometrioza in stadii avansate III-IV.

ACTIVITATI DECONTATE IN CADRUL SUBPROGRAMULUI

1. prelevarea ovocitelor prin punctie foliculara, efectuata sub anestezie locala sau sedare, dupa caz;
2. procesarea spermei;
3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontana;
4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
5. transferul embrionar;
6. monitorizarea evolutiei cazului, care consta in:
6.1. efectuarea testului seric ß HCG dupa 2 saptamani de la transferul embrionar;
6.2. consult ginecologic si ecografic, la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3., daca testul ß HCG este negativ;
6.3. monitorizarea ecografica a sarcinii la 6 saptamani de la realizareaactivitatii prevazute la punctul 3., daca testul ß HCG este pozitiv.

Contravaloarea altor servicii medicale decat cele prevazute la la titlul B punctele 1. – 6. efectuate la recomandarea specialistilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii se suporta de catre beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitara si afisate la loc vizibil, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat.

LISTA SERVICIILOR CARE NU FAC OBIECTUL RAMBURSARII DIN FONDURILE ALOCATE PROGRAMULUI, CUPRINDE, FARA A SE LIMITA LA ACESTEA

a) investigatii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afectiuni ce pot afecta evolutia tratamentului sau sarcinii);
b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariana;
c) anestezia generala la prelevarea ovocitelor;
d) ICSI (injectare intracitoplasmica a spermatozoizilor);
e) P-ICSI;
f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore pana la stadiul de blastocist;
g) diagnostic genetic al embrionilor;
h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;,
i) recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor.

  EXPERIENTA

PACIENTI 525
PROCEDURI FIV 150
RATA SUCCESS 50%
ECOGRAFII 827
COPII NASCUTII 75

  TESTIMONIALE

Un medic tanar, informat si un adevarat profesionist!

Mirela Stancu

Un medic minunat, empatic si profesionist! Recomand cu incredere!

Madalina Stan

Un adevarat profesionist! Un medic excelent! Recomand!

Fieraru Cristiana

Recomand cu încredere!

Crinu Badescu

  PROGRAM

Monday – Friday 8:00 – 17:00
Saturday 9:30 – 17:00
Sunday 9:30 – 15:00

  +4 (0)722.338.995

2018-05-23T08:46:35+00:00
Call Now Button